Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja naših usluga

Uslovima korišćenja definisana su pravila koja korisnicima ove usluge (dalje u tekstu: “Korisnik” ili “Kupac”) omogućavaju kupovinu proizvoda i usluga iz naše ponude.

Zadržavamo pravo promene Uslova korišćenja, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega bi Korisnik posebno pre svake kupovine trebalo da proveri informacije u vezi sa Uslovima korišćenja.

1. Upotreba Internet sajta

Sav materijal na ovom Internet sajtu (u daljem tekstu „Sajt“) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstaviti kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzeti isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za profesionalni savet. Sve savete i/ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko sajta prihvatate na sopstveni rizik. Sajt https://visionstore.co.rs/ niti bilo ko od njegovih vlasnika, menadžera, direktora, zaposlenih, partnera, oglašivača ili saradnika ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za bilo kakvu netačnu ili obmanjujuću informaciju koja je bilo profesionalna ili sadržana u okviru sajta.

1.1 Sadržaj sajta

Sajt kao i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su kompanije Vision Classic d.o.o. (u daljem tekstu „Kompanija“) ili kompanija sa kojima je ona povezana, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena. Upotreba sajta Vision Classic d.o.o. dozvoljava korišćenje sajta na sledeći način:

Sajt u pojedinim delovima poziva registrovane korisnike da dostave svoj sadržaj koji će biti prikazan na ovom i/ili drugim sajtovima Vision Classic d.o.o. („dostavljeni sadržaj“).

Sajt može sadržati razne akcije u kojima Vision Classic d.o.o. poziva registrovane korisnike da dostave svoj sadržaj za prikazivanje na ovom i drugim sajtovima kojima ona upravlja („dostavljeni sadržaj“). Svaki dostavljeni sadržaj mora biti u skladu sa važećim pravilima akcije.

Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati-reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti kompanije Vision Classic d.o.o. .

Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, prost, ili na bilo koji način podstiče na krivično delo, protivzakonito delovanje ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Kompanija zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.

Zabranjeno je svako korišćenja sajta radi prodaje proizvoda ili preporučivanja usluga korisnika ili trećih lica.

Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

1.2 Dostavljeni sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da:

 • Vision Classic d.o.o. ima pravo da (ali ne i obavezu) proceni sadržaj pre nego što ga postavi na sajt.
 • Može učiniti sve ili nešto od navedenog;
 • da nadgleda dostavljene sadržaje;
 • da dozvoli, izmeni ili odbije da ih postavi;
 • da nadgleda, filtrira i briše dostavljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje);
 • učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite Kompanije ili usklađivanja sa pravnim normama;

Kompanija Vision Classic d.o.o. kao i kompanije sa kojima je povezana nemaju kontrolu nad niti će biti odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica.

Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

1.3 Linkovi sajtova trećih lica

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i Vision Classic d.o.o. ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

 • Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
 • Nisu bezbedni, sadrže viruse i/ili druge štetne materijale;
 • Sadrže klevete, vređaju;
 • Povređuju pravo intelektualne svojine.

2. Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, puna adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe. U ime Vision Classic d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo e-mail i/ili sms obaveštenja. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing i sms lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Vision Classic d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Kupac se slaže da Prodavac njegovu adresu i broj telefona može dati kurirskoj službi radi lakše komunikacije u vezi sa isporukom.

Takođe, ukoliko se kupac složio da prima poruke obaveštenja prilikom registracije ili kupovine bez registracije, Kupac ima pravo da putem e-mail poruka šalje obaveštenja u vezi sa radom sajta, promocije i drugi marketinški i drugi materijal. Kupac se obavezuje da ove podatke neće deliti sa trećim licima.

Lični podaci Kupca neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Kupac nije izrazio saglasnost za navedeno. Za sva dodatna pitanja Kupac može kontaktirati Prodavca putem email–a: info@visionstore.co.rs ili telefona 011/40703363. Takođe, ukoliko korisnik želi da svoje podatke potpuno ukloni sa naše online prodavnice, to može učiniti slanjem email poruke pod uslovim da je šalje sa adrese koju je koristio prilikom registracije. U tom slučaju, korisnik više neće imati pristup svojim prethodnim kupovinama.

Za sve ostale sadržaje koje objavite preko sajta u vidu predloga, komentara i sl. smatraće se da nisu poverljivi i neće podleći zaštiti. Vaša je odgovornost za tačnost objavljenih podataka, a ukoliko su informacije koje pružate netačne, neprecizne ili nepotpune, prihvatate da Vas udaljimo sa sajta.

3. Sprečavanje pristupa

Saglasni ste da kompanija Vision Classic d.o.o. po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja. Takođe, saglasni ste da ni kompanija Vision Classic d.o.o. ni preduzeća sa kojima je povezana, neće biti odgovorni Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovom sajtu, ili bilo kojim informacijama ili datotekama, niti će se od njih tražiti da takve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kog takvog obustavljanja.

4. Registracija

Registracija nije obavezna da bi se kupovina realizovala.

Kupac snosi svu odgovornost za tačnost i popunjenost podataka koji su uneti prilikom registracije na sajt.

Nakon završetka procesa registracije na email, Korisnik stiče mogućnost za pristup pojedinim personalizovanim sadržajima kao što su podaci o narudžbini ili status kupovine. Korisnik registracijom potvrđuje:

 • Da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja Vision Classic d.o.o. internet prodavnice.
 • Tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka
 • Da je saglasan da Vision Classic d.o.o. da može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga i da Vision Classic d.o.o. navedene podatke može davati trećim licima (kurirske službe, prvenstveno Post Express) u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika usluga Vision Classic d.o.o., internet prodavnice kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

Registrovani korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Vision Classic d.o.o. internet prodavnice, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, korisnici to čine na isključivo sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

5. Naručivanje

Kao vid brze kupovine, kupac nije u obavezi da se registruje na sajt kako bi izvršio kupovinu. U tom slučaju, nećete moći da koristite neke od funkcija sajta koje su raspoložive registrovanim korisnicima (npr. lista želja, brza kupovina i slično).

Kao registrovan korisnik, nakon unošenja svog korisničkog imena i lozinke, kupac pored ostalog ima i uvid u svoje prethodne kupovine kroz istoriju prodaje, kao i mogućnost odlaska na stranicu za odabir plaćanja bez ponovnog unošenja svojih ličnih podataka.

Porudžbina putem sajta je moguća za sve proizvode na sajtu klikom na dugme „DODAJ U KORPU“. Sve kupovine koje se realizuju putem korpe su finalne i neopozive.

Kompanija Vision Classic d.o.o. zadržava pravo da uskrati usluge sajta (poručivanje) bilo kom posetiocu sajta bez obaveštenja ili obrazloženja.

U slučaju da nakon izvršenog poručivanja bude utvrđeno da je greškom na sajtu u odnosu na poručeni model označena pogrešna cena (na primer umesto 1000 dinara, stoji cena 100 dinara), prodavac će nastojati da kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni proizvod važila u trenutku poručivanja. U tom slučaju kupac ima pravo da poručeni model plati prema ispravnoj maloprodajnoj ceni ili da odustane od porudžbenice.

6. Prijem porudžbine od strane Prodavca

Nakon zaključenja porudžbine, na email koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane Vision Classic d.o.o.. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je proveriti ispravnost email adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema da pošalje na našu email adresu.

Vision Classic d.o.o. zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Korisnik naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e–mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obavešten emailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda od strane Prodavca.

Vision Classic d.o.o. zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem email–a koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.

Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Prodavac pristupa obradi porudžbine, koja se završava potvrdom od strane Prodavca da je u mogućnosti da porudžbinu realizuje, nakon čega Kupcu prosleđuje informacije o realizovanim sredstvima sa platne kartice Kupca (ukoliko je izabrana opcija plaćanja karticom).

O svakoj promeni statusa porudžbine Prodavac će obavestiti Kupca upućivanjem notifikacionog email–a na kontakt email adresu koju je Kupac ostavio na sajtu.

Prodavac pakuje robu za kupca pod kontrolisanim uslovima sistemom video nadzora i svaka pošiljka i njen sadržaj se beleži video zapisom i time potvrđuje da je roba iz magacina otišla ispravno spakovana i u neoštećenom stanju.

7. Rezervacije proizvoda u korpi

Proizvod koje Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nije rezervisan čak i nakon zaključenja porudžbine. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde porudžbine od strane Prodavca, koju će Prodavac dostaviti Kupcu putem email poruke. Prodavac zadržava pravo da i nakon slanja potvrde Kupcu da je u mogućnosti da poručene proizvode isporuči, otkaže deo ili kompletnu porudžbinu u slučaju da nije u mogućnosti da poručeni proizvod nabavi, o čemu će putem email–a informisati Kupca.

8. Cene

Cene proizvoda su izražene u dinarima i uključuju PDV. Proizvodi su podložni promeni cena sve do potvrde porudžbine. Vision Classic d.o.o. garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu promenu cene pre izvršene isporuke.

Vision Classic d.o.o. zadržava pravo da promenu cena pojedinih artikala iz ponude realizuje na dnevnom nivou, u cilju obezbeđivanja pogodnosti Kupcu tokom trajanja promotivnih perioda, o čemu će Kupac biti jasno i blagovremeno informisan.

U cenu artikla iz ponude nije sadržana cena dostave/isporuke robe, koja pada na teret Kupca osim ako je drugačije naznačeno. Cena dostave je naznačena i može se videti u korpi pre plaćanja.

9. Plaćanje

Vision Classic d.o.o. internet prodavnica omogućava plaćanje artikala iz svoje ponude pouzećem (fizički, pri preuzimanju robe), uplatom na račun i plaćanje platnim karticama. Način plaćanja Kupac bira pri zaključenju porudžbine na sajtu https://visionstore.co.rs/.

9.1 Plaćanje pouzećem

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje pouzećem prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, u obavezi ste da paket koji Vam bude dostavljen na adresu platite kuriru na licu mesta. Imajte u vidu da kurir možda neće imati sitnog novca da Vam vrati kusur, te se potrudite da imate tačnu sumu za plaćanje koju imate u potvrdnom mailu koji ste dobili prilikom potvrde kupovine.

9.2 Plaćanje uplatom na tekući račun

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje robe na tekući račun kompanije prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, sistem će Vas obavestiti o broju tekućeg računa i podacima za uplatu. U obavezi ste da iznos za uplatu platite u celosti i da broj porudžbine unesete u polju poziv na broj. Ukoliko ste uplatili pogrešan iznos potrebno je da nas kontaktirate putem mejla ili telefonom kako bi rešili problem u što brže. Paket se šalje na naznačenu adresu tek po evidentiranju uplaćenog iznosa na naš tekući račun.

9.3 Plaćanje platnim karticama

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje Vašom platnom karticom online prilikom poslednjeg koraka pre potvrde kupovine, sistem će Vas preusmeriti na sigurnosni link Raiffeisen Banke gde unosite podatke o Vašoj platnoj kartici. Ukupna suma i broj pošiljke su automatski uneti i ne mogu se menjati. Plaćanje nije moguće u stranoj valuti, već isključivo u valuti RSD. Plaćanje je moguće platnim karticama domaćih i inostranih banaka. Nakon uspešne kupovine, bićete vraćeni sa linka banke nazad na Online prodavnicu sa potvrdom da je kupovina uspešna. Ukoliko je došlo do neke greške u vezi sa Vašom platnom karticom, bićete vraćeni nazad na Online prodavnicu sa obaveštenjem o čemu se radi. Nakon uspešne kupovine, prilikom preuzimanja paketa nemate nikakve naknadne troškove.

 • Po izvršenom plaćanju, specifikacija plaćenog e-računa i njegov iznos se ne mogu menjati.
 • Posle izvršene naplate, nije moguće otkazati plaćanje izabranog Računa i stornirati naplaćen iznos.
 • Korisnik sve reklamacije na izvršeno plaćanje e-računa može uputiti e-mail adresu info@visionstore.co.rs.

Vision Classic d.o.o. se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju Vision Classic d.o.o. neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.

Vision Classic d.o.o. nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

Vision Classic d.o.o. će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Kupcu, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e-računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Vision Classic d.o.o. neće koristiti navedene podatke o Kupcu u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Kupac dao svoju izričitu saglasnost za isto. Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Kupca i servera Banke procesora platnih kartica, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbeđuje Banka.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica.

Za realizaciju kupovine Platnim karticama procesor je Raiffeisen Banka a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Vision Classic d.o.o., pa samim tim Vision Classic d.o.o. neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

10. Isporuka

Vision Classic d.o.o. internet prodavnica ima zaključen ugovor sa Post Express na teritoriji Republike Srbije. Prodavac inicira usluge kurirske službe pošto je Kupac potvrdio porudžbinu. Sve porudžbine napravljene do 15h biće isporučene istog dana.

Ukoliko je porudžbina izvršena preko vikenda (subota ili nedelja) ili tokom praznika, isporuka se vrši prvog sledećeg radnog dana.

Cenu isporuke plaća kupac osim ukoliko je drugačije naznačeno prilikom kupovine.

11. Reklamacije

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu.

Kupac ima pravo da izjavi prigovor odnosno da uputi Prodavcu obaveštenje o fizičkim (materijalnim) nedostacima na robu, u roku od 8 dana od dana prijema robe, u suprotnom se smatra da je robu primio u ispravnom stanju.

Zakon ne predviđa povrat sledeće robe:

 • robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
 • zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene u Vision Classic d.o.o. internet prodavnici Kupac može prijaviti Vision Classic d.o.o. upućivanjem email–a na adresu info@visionstore.co.rs. Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj transakcije (broj pošiljke koji ste dobili u email poruci prilikom potvrde kupovine) i broj fiskalnog računa po kome je transakcija realizovana.

Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, prosleđivanjem reklamacionog lista na email koji je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka Prodavca o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.

11.1 Zamena

U slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na ovoj strani.

U slučaju prijema robe potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano u delu Pravo na odustajanje.

11.2 Pravo na odustajanje

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.visionstore.co.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem, da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka, kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora, proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Obrazac/Izjavu o odustanku možete preuzeti ovde.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i račun koji je kupac prethodno dobio uz porudžbinu.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupilo oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

12. Zakon i nadležnosti

Prema Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srbije kupovina preko naše prodajne internet stranice www.visionstore.co.rs se smatra prodajom na daljinu.

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

13. Pravila za programe lojalnosti, ankete, akcije i slične promocije

Sve akcije, takmičenja, programi lojalnosti i slične promocije koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde izneti.

13.1 Obaveštenja korisnika

Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na „Kontakt“ stranici

14. Ograničenja

Sve usluge ne moraju biti dostupne svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Učešće i dobijanje poklona u akciji ili sličnim promocijama ne mora biti omogućeno svim licima. Mi zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po našem izboru, u bilo koje doba, i prema našem sopstvenom nahođenju.

15. Promena uslova korišćenja

Vision Classic d.o.o. može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

16. Promene sajta

Vision Classic d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području. Korišćenjem sajta saglasni ste da ni naša kompanija, kao ni kompanije s njom u vezi, nisu odgovorne za bilo kakve izmene i Vaš nastavak korišćenja značiće da promene prihvatate.

17. Tačnost podataka

Vision Classic d.o.o. nastoji da podatke/informacije objavljene na Internet prezentaciji održava tačnim i ažurnim – ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takve zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz predpostavke korisnika informacija/podataka sa Internet prezentacije Vision Classic d.o.o. da jesu. U slučaju da primetite neku nepravilnost molimo vas da nas o tome obavestite, kako bi izbegli eventualne neprijatnosti, na mail info@visionstore.co.rs.

Sadržaj kopre0
Korpa je prazna!
Nastavi kupovinu
0
Scroll to Top