Mumijo

Mumijo za zaštitu zdravlja i poboljšanje imuniteta

Kao rezultat hemijske i spektralne analize, utvrđeno je da mumijo sadrži više od 20 elemenata u tragovima: Si, Al, Ca, Na, K, Fe, Mg, P, Ba, S, Be, Mn, V, Ti, Ag , Cu, Zn, Bi, Co, Sr, Sn, Cr, Ga, Mo, itd. Od metalnih oksida: silicijum dioksid, aluminijum oksid, gvožđe, titanijum, kalcijum, olovo, magnezijum, barijum, mangan, kalijum, natrijum i stroncijum oksid. Ako govorimo o organskoj komponenti, mumijo je kompleks jedinjenja sa različitim jednostavnim i složenim komponentama, uključujući funkcije kao što su hidroksil, karbonil, karboksil, amin, dvostruke veze, itd., grupe koje se odnose na ograničavajuća, nezasićena, aromatična i heterociklična jedinjenja. U stvari, mumijo sadrži vlagu, minerale, aminokiseline, organske kiseline, proteine, lipide, ugljene hidrate, steroide, vlakna, voštane supstance, alkaloide i mnoga druga jedinjenja. Proučavajući sve objavljene materijale u vezi sa fizičko-hemijskim proučavanjem sastava mumija, došlo se do zaključka da je neorganski i mineralni sastav mumija dovoljno detaljno proučen. Što se tiče njegovog organskog sastava, on je površno proučavan i nema dovoljno pouzdanih rezultata o sadržaju i proučavanju niza organskih komponenti, kao što su proteini, lipidi, ugljeni hidrati, organske kiseline, steroidi, aminokiselinski fosfolipidi itd. Ima još mnogo neistraženih komponenti, među kojima su balzamičke supstance, eterična ulja, steroidi, polifenoli, vitamini i hormoni, koji su važne biološki aktivne komponente. Naša studija je imala za cilj izolovanje pojedinačnih biološki aktivnih organskih jedinjenja i proučavanje ovog dela mumija.

Mumijo je bledo smeđa do crnkasto smeđa smolasta supstanca koja se izlučuje iz raznih slojeva stena, posebno planinskih lanaca Himalaja i Hindukuša. To je složena mešavina biljnih i mikrobnih metabolita, kao i organskih huminskih materija. Glavna biološki aktivna komponenta mumija je fulvinska kiselina.

Ima svojstva snižavanja lipida i antioksidansa

Efekti mumija na hemiju krvi su nedavno proučavani u ispitivanjima na ljudima. Prema rezultatima objavljenim u časopisu Ancient Science of Life, uzimanje 2 grama šilajita dnevno tokom 45 dana značajno snižava serumske trigliceride i holesterol dok poboljšava nivoe „dobrog“ holesterola (HDL). HDL je skraćenica za lipoprotein visoke gustine, koji se smatra korisnim za telo jer pomaže u uklanjanju drugih oblika lošeg holesterola iz krvotoka. Pored toga, uzimanje ovog dodatka poboljšalo je antioksidativni status ispitanika. Antioksidansi uklanjaju štetne slobodne radikale (nestabilne molekule) koji mogu oštetiti ćelije kao što su proteini, ćelijske membrane i DNK.

Može imati antialergijska svojstva

Prema preliminarnim podacima na osnovu laboratorijskih studija, ova materija ima potencijalnu primenu u lečenju alergijskih bolesti. Prema podacima objavljenim u časopisu „Phytotherapy Research”, kombinovani efekat glavnih sastojaka mumija (uključujući fulvinsku kiselinu) pruža statistički značajnu zaštitu od antigenom izazvane degranulacije senzibilizovanih mastocita (ćelije vezivnog tkiva, koje se stvaraju u koštanoj srži) i takođe, sprečava njihovo uništenje.

Pomaže u ublažavanju simptoma sindroma hroničnog zamora

Sindrom hroničnog Zamora – SHZ  (engl. Chronic fatigue syndrome – CFS) je dugotrajan poremećaj koji karakteriše preterani umor koji se ne može objasniti osnovnim zdravstvenim stanjem. Procenjuje se da otprilike 836.000 od 2,5 miliona Amerikanaca ima SHZ, iako većini nije dijagnostifikovano ovo stanje. Do danas, ne postoji lek koji može u potpunosti da reši ovaj problem. Međutim, neki od simptoma bolesti se mogu lečiti ili kontrolisati.

Naučnici su pronašli vezu između SHZ-a i mitohondrijalne disfunkcije. Mitohondrije su glavni izvor energije za sve ćelije; mitohondrije u ćelijama pogođenim SHZ-om ne uspevaju da proizvedu energiju pravilno, što dovodi do fizioloških simptoma. Pošto se mumijo koristio kao sredstvo protiv starenja u tradicionalnoj drevnoj indijskoj medicini, naučnici istražuju njegove efekte na pacijente sa SHZ-om. Studije na pacovima su pokazale da je korišćenje suplamenata sa ovim sastojkom doveo do regresije nepokretnosti izazvane SHZ-om i smanjenja intenziteta anksioznosti u eksperimentu sa uzdignutim krstastim lavirintom. Smatra se da je ovaj efekat moguć zbog modulacije hipotalamus-hipofizno-nadbubrežnog sistema i očuvanja funkcije i integriteta mitohondrija.

Može biti korisno u lečenju Alchajmerove bolesti

Prema podacima društva „Alzheimer’s Society”, brojni degenerativni procesi se javljaju u mozgu ljudi sa Alchajmerovom bolešću. To uključuje zgrušavanje beta-amiloidnih proteina u plakove i njihovu naknadnu akumulaciju u mozgu, kao i pretvaranje tau proteina u neurofibrilarna klupka, koji se prvenstveno formiraju u oblastima mozga važnim za pamćenje. Prema preliminarnim podacima, fulvo kiselina sadržana u mumiju pomaže u sprečavanju autoagregacije tau proteina u patološke filamente. Međutim, autori studije napominju da je potrebno mnogo više istraživanja da bi se proučavala efikasnost mumija u lečenju Alchajmerove bolesti. U drugoj studiji, fulvinska kiselina ne samo da je usporila akumulaciju tau proteina, već je pomogla da se odvoje i smanje dužine njihovih vlakana.

Pomaže kod visinske bolesti

Visinska bolest nastaje kada telo nema dovoljno vremena da se prilagodi niskom atmosferskom pritisku i niskom sadržaju kiseonika, što se obično javlja tokom planinarenja ili penjanja na velike visine. Simptomi ovog poremećaja uključuju glavobolju, mučninu, povraćanje, vrtoglavicu, opštu slabost i vrtoglavicu. Osoba može udobno da živi na umereno visokim nadmorskim visinama, ali za to telo treba da izvrši neke promene za koje je potrebno vreme. Prema naučnicima, mumijo pomaže u borbi protiv uobičajenih problema sa kojima se telo suočava na velikim visinama: nedostatak kiseonika koji ulazi u tkiva, plućni edem na velikim visinama i drugo.

Može pomoći u lečenju muške neplodnosti

U nedavnoj studiji objavljenoj u časopisu „Andrologia“, istraživači su pokušali da procene efekte suplemenata mumija na muškarce sa malim brojem spermatozoida. Tokom 90 dana, subjekti su primali 100 mg mumijo kapsule dva puta dnevno. Na kraju studije, dvadeset osam ispitanika pokazalo je značajno poboljšanje ukupnog broja i pokretljivosti spermatozoida. Pored toga, pronađeno je značajno povećanje koncentracije testosterona u serumu i nivoa folikulostimulirajućeg hormona. Nizak nivo folikulostimulirajućeg hormona može dovesti do niske proizvodnje spermatozoida ili čak do izostanka istih.

OsteoSanum – fantastično rešenje za jačanje kostiju i prevenciju osteoporoze. Pored spomenutog mumija, sadrži optimalnu količinu kalcijuma i vitamina D3 – najbolјih komponenata za očuvanje snažnih kostiju, kao i vitamin K2, koji „usmerava” kalcijum u koštano tkivo, ne pružajući mu priliku da se nagomilavaju u krvnim sudovima. Ovaj bioaktivni dodatak ishrani stimuliše rast koštanog tkiva, pobolјšava strukturu kostiju, povećava njihovu mineralnu gustinu, sprečava izbacivanje kalcijuma iz kostiju i zuba. Stimuliše sintezu kolagena, uvećava gipkost koštanih struktura, smanjujući rizik od preloma. Doprinosi brzom formiranju koštane mase, koja je neophodna za srastanje u slučaju preloma. Sprečava deformaciju kičmenog stuba i lošeg držanja. OsteoSanum ima sinergijski uticaj u nekoliko pravaca: jača strukturu kostiju, štiti kardio-vaskularni sistem i pomaže regeneraciju koštanog tkiva, a takođe i kože, noktiju, kose i zglobova. Konačno, uloga u sintezi i sazrevanju najvažnijeg proteina koštanog tkiva, kolagena, predata je vitaminima B grupe, koji su, takođe, u sastavu biljnog kompleksa OsteoSanum. Kolagen obrazuje vezivna vlakna, daje kostima čvrstinu i formira takozvane centre nukleacije, koji olakšavaju prostorno orijentisanje, pravilno taloženje kristala osnovne mineralne materije kostiju.

Ostavite komentar

Sadržaj kopre0
Korpa je prazna!
Nastavi kupovinu
0
Scroll to Top