Vision Pentactive Neo narukvice

Narukvice PentActive

Drugo lice progresa

Savremeni način života nam skoro ne ostavlja vremena da razmislimo o uticaju koji na nas ima okolna sredina. Pri tom, svakog dana smo svedoci da je progres naneo mnogo štete ljudskom zdravlju.

U XXI veku smo postigli takve uspehe u naučno-tehničkom razvoju da smo postali sposobni za fantastička dostignuća. Da, sa jedne strane, to je veliki proboj. Ali, nažalost, brzi uspeh ima i drugu, dovoljno tužnu stranu. Danas umemo da lečimo one bolesti od kojih su ljudi ranije umirali. A sa druge strane, imamo genetski izmenjene proizvode, zračenje mobilnih telefona i mikrotalasnih pećnica, tone štetnih emisija i zagađene vode koji se javljaju kao posledica rada raznih preduzeća. Svake godine se biološki i ekološki prirodni balans na Zemlji sve više narušava, ugrožavajući zdravlje i samo postojanje čovečanstva.

Nije začuđujuće što upravo sada sve više ljudi razmišlja o alternativnom načinu života. Ovu sasvim prirodnu želju nam diktira instinkt samoodržanja i preživljavanja koji je sama priroda u nas utemeljila. Došlo je vreme da se obnovi narušena ravnoteža, da se vrati harmonija sa okolnim svetom i da se dođe do zdravlja, sreće i blagostanja.

Danas se vodi mnogo sporova o tome kakvo je pravilno lečenje i na koji način se sprečavaju različita oboljenja, i, uopšte, na koji način se brinuti o zdravlju. Medicina predlaže ogromnu količinu preparata, izrađuju se novi lekovi, pojavljuju se nove dijete. Nas, bukvalno, napada SPA industrija, predlažući na hiljade novih procedura iz čitavog sveta za poboljšanje subjektivnog osećaja i za jačanje zdravlja. Asortiman je ogroman. I, naravno, u takvom izobilju je složeno napraviti izbor. Tim pre što nemaju sve odluke zdrav smisao, a može se ispostaviti da su neke apsolutno beskorisne.

Čovečije telo je savršenstvo kao i sama priroda. Zdravstveni problemi su uvek posledica poremećene harmonije. U drevna vremena je čoveku bilo jednostavnije da bude u harmoniji sa stihijama i sa samom prirodom. U današnje vreme čovek može da proživi čitav život,  ne saznavši, na primer, kako izgleda biljka koju je on svakodnevno upotrebljavao u svojoj ishrani. Čovek je u neraskidivoj vezi sa svetom koji ga okružuje. Retko razmišljamo o tome da je život na Zemlji nemoguć bez 5 osnovnih elemenata iz kojih se sastoji: sunčeva svetlost, vazduh, voda, hrana i magnetno polje.

Najvažnije šta treba zapamtiti je da je u prirodi sve osmišljeno do detalja, i u njoj nema ničega suvišnog ili nepotrebnog. I uvek, kakav god način regulisanja rada organizma da izaberete, bilo medicinskim preparatima, fizioterapijom, dijetetskim suplementima i fitoterapijom, vi uvek težite harmoniji i ravnoteži.

  • Nanosilverteq – pozitivno napunjeni umeci od nanosrebra.
  • Solarteq – biokeramički umeci sa infracrvenim zračenjem talasa u dijapazonu od 4–14 mikrona.
  • Aeroteq – biokeramički umeci sa zračenjem negativno naelektrisanih jona kiseonika koncentracije 800–1000 jona/cm3 .
  • Germateq – biokeramički umeci sa germanijumom 200 PPM.
  • Magteq – magnetni umeci, koji indukuju elektromagnetno polјe, čija snaga je od 750–800 Gs.

Kombinacija drevne tajne i visokih tehnologija obezbeđuje uzajamno delovanje organizma i pet prirodna elementa. Za razliku od običnih magnetnih narukvica, ova obezbeđuje kompleksno delovanje.

Elegantan dizajn

  • Podesiva dužina
  • Dodatne karike se po potrebi mogu ukloniti.

Delovanje

  • povećava otpornost organizma;
  • pozitivan uticaj na krvotok;
  • smanjuje rizik od prevremenog starenja.

MAGTEQ

Magnetizam. Jedna od osnovnih sila prirode. Poznato je da je magnetno polje neophodno za život na našoj planeti. Bez njega život na Zemlji ne bi bio moguć.  Magnetno polje Zemlje stvara karakterističan „film“ koji štiti našu planetu od razornog delovanja radijacije.

Postoji mnogo toga što ostaje izvan granica našeg shvatanja, ali da magnetne sile postoje i da utiču na čoveka, nema sumnje. Sve živo na sebi oseća uticaj magnetnog polja. Mnogo toga nam je poznato, kako o magnetnoj sili i magnetnim poljima, tako i o samim magnetima. Ipak, danas se i najbolji umovi bore da odgonetnu sve mogućnosti i tajne koje u sebi krije zagonetni magnet.

Naučnici i lekari su se više puta uverili u to da magnetoterapija ne samo da „ima pravo“ da postoji, nego je u nekim slučajevima superiornija u odnosu na tradicionalne metode lečenja i preventive. Pri izučavanju delovanja magnetnog polja, bilo je očigledno njegovo delovanje na hematopoezni sistem čoveka.

Magnetoterapija se, takođe, primenjuje kod osteoartroze, artritisa, oboljenja krvnih sudova, preloma, tromboflebitisa, trofičkih promena, alergijskih dermatoza, upalnih procesa kod žena, esencijalne i sekundarne hipertenzije. Magnetoterapija deluje protiv otoka i upala i poboljšava mikrocirkulaciju tkiva.

GERMATEQ

Biokeramički dodaci sa germanijumom GERMATEQ emituju konverzione elektrone

Germanijum

Još u XIX veku je D. I. Mendeljejev govorio o postojanju još jednog nepoznatog elementa IV grupe periodnog sistema, predvideo je njegova svojstva i dao mu naziv — ekasilicijum.

Kroz nekoliko godina, nemački naučnik, K. Winkler je izdvojio i opisao hemijski elemenat koji je otkrio Mendeljejev. U čast svoje rodne zemlje, ovaj elemenat je nazvao — Germanijum.

Germanijum (od lat. Germanium), Ge, hemijski elemenat IV grupe periodnog sistema. Postoji u organskom i neorganskom obliku. Neorganski germanijum se dobija iz rude. Organski germanijum spada u retke mikroelemente. Nalazi se u biljkama i sintetizuje se laboratorijskim putem. Germanijum ima sposobnost da izdvoji konverzione elektrone koji emituju kratke talase  (10-1–10-6 nm). Germanijum učestvuje u snabdevanju tkiva kiseonikom, povećava sposobnost organizma da stvara energiju.

Utiče na stvaranje interferona koji imaju imunomodulatorno dejstvo i koji našem organizmu obezbeđuju antivirusnu i protivtumornu zaštitu. U osnovi delovanja germanijuma je reakcija koja rezultira čišćenjem organizma iznutra. Kiseonik „čisti“ organizam kao „unutrašnji jonizator“.

NANOSILVERTEQ

Dodaci sa pozitivno naelektrisanim jonima nanosrebra koji imaju jako antibakterijsko i protivvirusno dejstvo. Prema naučnim podacima, joni srebra efikasno uništavaju od  650 do 700 raznih vidova patogenih mikroba, virusa i gljivica, a spektar delovanja najboljih antibiotika je od 5 do 10 vidova bakterija.

SOLARTEQ

Biokeramički dodaci SOLARTEQ emituju infracrveno zračenje

Infracrveno zračenje

Infracrveni zraci imaju sposobnost da duboko prodiru u organizam čoveka. U osnovi terapije infracrvenim zracima leži osobina infracrvenih talasa da u organizmu obrazuju toplotu pod čijim se delovanjem ubrzava cirkulacija krvi, šire se krvni sudovi, pojačava se razmena materija i procesi metabolizma u tkivima i aktiviziraju se procesi regeneracije.

AEROTEQ

Biokeramički dodaci AEROTEQ emituju jone kiseonika – negativno naelektrisani joni kiseonika (aerojoni, anjoni)

Svaki čovek je upoznat sa njihovim blagotvornim delovanjem na organizam! Setite se kakva se svežina oseća odmah posle kiše koja je praćena gromom i munjama? Kako se očisti vazduh i koliko se lakše diše? Lako i prijatno disanje je, takođe, u blizini vodopada i morskih talasa.

Još drevne grčki lekar Hipokrat je shvatio da planinski i morski vazduh imaju blagotvorno delovanje na čovečiji organizam, i da su sposobni da isti iscele od mnogobrojnih bolesti. On je, čak, predložio da se naprave specijalne površine za šetnje po planini ili pored mora.

Kod ove pojave postoji naučno objašnjenje. Reč je o tome da pod delovanjem munja, molekuli vazduha oslobađaju ogromnu količinu negativno naelektrisanih jona kiseonika. Princip fizioterapeutskog dejstva negativno naelektrisanih jona kiseonika se sastoji u njihovoj sposobnosti da organizam snabdevaju kiseonikom i da sprečavaju razmnožavanje bakterija.

Oko 80% negativno naelektrisanih jona dospeva u naš organizam preko kože, a oko 20% preko pluća.

Kada u krv dospeju negativno naelektrisani joni, aktiviraju se procesi razmene materija, davajući podršku optimalnom nivou razmene materija, stabilizaciji arterijskog pritiska, optimizaciji disajnog procesa i poboljšanju varenja hrane.

Oluja najmoćniji instrument koji održava balans među silama prirode. Atmosfera je posle oluje ispunjena negativnim jonima, čime se poboljšava kvalitet vazduha.

Kako se zaštiti od štetnog zračenja?

Danas je svima poznato da elektromagnetno, ultraljubičasto zračenje, zračenje od električnih aparata i rendgentsko zračenje štetno deluju na naše zdravlje.

Mobilni telefoni, radio-talasi, mikrotalasne peći sa kojima se svakodnevno susrećemo, značajno pogoršavaju stanje našeg organizma, povećavajući rizik od nastanka čitavog niza oboljenja. Bez obzira na svu opasnost, mi smo se u tolikoj meri „vezali“ za ove aparate, da ne možemo i ne želimo da budemo bez njih.

Bilo kako bilo, svaki čovek mora da zna da će poštovanje mera predostrožnosti i niza pravila pomoći da se minimiziraju negativni uticaji ovakvog delovanja.

Ostavite komentar

Sadržaj kopre0
Korpa je prazna!
Nastavi kupovinu
0
Scroll to Top