green and pink flower bud

Sikavica (lat.Silybum marianum)

Sikavica (lat.Silybum marianum) je u narodu još poznata i kao gujina trava, zmijina trava, gospin trn, mlečni čkalj se često preporučuje za zaštitu i lečenje jetre, a posebno se redovno propisuje pacijentima sa alkoholnom i bezalkoholnom masnom bolešću jetre, cirozom, hepatitisom, pa čak i onkologijom ovog organa.
Glavne biološki aktivne supstance plodova sikavice su flavonolignani (1,5–3,0%), zajednički poznati kao silimarin.

Kako ekstrakt sikavice podstiče detoksikaciju?

sikavica
Sikavica (lat.Silybum marianum) 7

Jedan od ključnih načina na koji ekstrakt sikavice poboljšava detoksikaciju je sprečavanje iscrpljivanja zaliha glutationa. Nivo ove supstance za detoksikaciju, antioksidansa i ćelijskog zaštitnika u jetri je kritično povezan sa njenom sposobnošću da se zaštiti i očisti telo od štetnih jedinjenja. U suštini, što je veći sadržaj glutationa, to je veća sposobnost jetre da neutrališe štetne hemikalije.

Sikavica

Po pravilu, kada je jetra izložena hemikalijama štetnim za nju, uključujući alkohol, koncentracija glutationa se značajno smanjuje. Ovo čini ćelije jetre podložnim oštećenju. Ekstrakt sikavice ne samo da sprečava iscrpljivanje zaliha glutationa uzrokovano alkoholom i drugim toksičnim hemikalijama, već i povećava nivo glutationa u jetri do 35% kod ljudi sa normalnom funkcijom organa. S obzirom da je sposobnost jetre da detoksikuje povezana sa nivoima glutationa, rezultati ove studije pokazuju da ekstrakt sikavice može poboljšati reakcije detoksikacije do 35%, čak i kod zdravih osoba.

Antioksidativna aktivnost silimarina

Ovaj efekat silimarina se smatra jednim od glavnih, koji doprinosi implementaciji drugih svojstava leka (Luper S., 1998; Wellington K., Jarvis B., 2001; WHO monographs on selected medicinal plants, 2002; Pradhan S.C., Girish C., 2006).

Slobodni radikali

Formiranje slobodnih radikala u ljudskom telu (molekula, fragmenata molekula ili atoma koji imaju nespareni elektron u spoljnoj orbiti, što određuje njegovu visoku sposobnost da stupa u reakcije) i peroksidacija lipida je normalan fiziološki proces čiji je intenzitet naglo se povećava u patološkim uslovima.

Slobodni radikali učestvuju u mnogim biohemijskim procesima; bez njihovog formiranja u neutrofilnim granulocitima i makrofagima, telo umire kao rezultat slabljenja neutralizacije mikroba. Procesi oksidacije lipida (sa stvaranjem peroksida) su veoma važni za normalno funkcionisanje bioloških membrana i organizma u celini. Fiziološka uloga ovih reakcija je da regulišu obnavljanje i propustljivost bioloških membranskih lipida, formiranje eikozanoida – medijatora (lokalnih hormona) ili signalnih supstanci koje imaju važnu biološku ulogu u organizmu (prostaglandini, prostaciklini, tromboksani, leukotrieni, prostaglandini, metaboliti, hidroperoksidi).

Istovremeno, prekomerna oksidacija nezasićenih masnih kiselina membranskih fosfolipida i značajno povećanje sadržaja proizvoda ove oksidacije mogu dovesti do niza negativnih efekata. Ovi efekti uključuju konformaciju lipida i proteina, promene u strukturi i funkciji membrana, povećanje njihove propustljivosti i poremećaje aktivnosti enzima vezanih za membranu.

Lipidi ćelijskih membrana i nukleinske kiseline su najosetljiviji na dejstvo slobodnih radikala (reaktivne vrste kiseonika). Proces starenja, ćelijska smrt i mutacijske promene u molekulima deoksiribonukleinske kiseline (DNK) su povezani sa prekomernom oksidacijom.

Akumulacija peroksida odlaže deobu ćelija, smanjuje brzinu procesa zarastanja tkiva. U poslednje dve decenije, intenziviranje oksidacije slobodnih radikala, povećanje sadržaja produkata peroksidacije lipida u organizmu i razvoj fenomena antioksidativnog nedostatka identifikovani su kod većine bolesti, uključujući i patologiju jetre.

Antihepatotoksična aktivnost

Monografija SZO (SZO monografije o odabranim lekovitim biljkama, 2002) (engl. WHO monographs on selected medicinal plants, 2002) predstavlja rezultate brojnih in vitro studija koje su utvrdile sposobnost silimarina i silibina da se suprotstave toksičnim efektima (hepatotoksičnost) paracetamola, amitriptilina, ugljen-tetrahlorida, etanola, eritromicin estolata, galaktozamina, nortriptilina, terc-butil peroksida.

U eksperimentalnim studijama je utvrđena sposobnost silibina da smanji stepen ishemijskog oštećenja neparenhimskih ćelija jetre i poboljša postishemijsku funkciju jetre (SZO monografije o odabranim lekovitim biljkama, 2002).

jetra, silimarin
Sikavica (lat.Silybum marianum) 8

Silibin

Utvrđeno je da silibin stimuliše biosintezu makromolekula in vitro i in vivo. Preparat pojačava sintezu ribozomalne ribonukleinske kiseline (RNA) aktiviranjem DNK zavisne RNK polimeraze I. On se vezuje za regulatornu podjedinicu DNK zavisne RNK polimeraze I na mestu vezivanja estrogena, delujući tako kao prirodni steroidni efektor, što dovodi do aktivacije enzima i sinteza ribozomske RNK.

Silibin ne utiče na transkripciju RNK polimeraze II ili III. Povećana sinteza ribozomalne RNK u jetri stimuliše formiranje zrelih ribozoma, a samim tim i biosintezu proteina. Štaviše, u jetri pacova nakon primene silibina i naknadne delimične hepatektomije (uklanjanje 70% jetre), primećeno je povećanje sinteze DNK, RNK, proteina i holesterola, što odražava procese regeneracije u jetri (monografije SZO o odabranim lekovitim biljkama, 2002; Pradhan S.C., Girish C., 2006).

Ksenobiotici

Brojnim studijama utvrđeno je regulatorno dejstvo silimarina na propusnost ćelijskih i mitohondrijalnih membrana i njegov efekat stabilizacije membrane kao odgovor na štetno dejstvo ksenobiotika (hemikalija strana biološkom sistemu, najčešće deluje kao otrov na organizam). Preparat sprečava prodiranje toksina u hepatocite blokiranjem njihovih mesta vezivanja i inhibicijom transportnih proteina u membrani (Pradhan S.C., Girish C., 2006).

Ksenobiotici imaju svojstva bioakumulacije i otpornosti što ih razlikuje od ostalih zagađivača. U organizmu stvaraju negativne promene oponašajući delovanje hormona ili ometajući normalne fiziološke procese.

Svakodnevna izloženost ksenobioticima zahteva dugotrajnu primjenu sikavice, kao zaštitnika jetre i čitavog organizma.

radioactive leak, woman, female-2014302.jpg
Sikavica (lat.Silybum marianum) 9

Antiinflamatorna i antialergijska aktivnost

Monografija SZO (SZO monografije o odabranim lekovitim biljkama, 2002) predstavlja rezultate eksperimentalnih studija, prema kojima, pod određenim uslovima, silibin deluje inhibitorno na oslobađanje histamina iz bazofilnih granulocita.

Takođe je pokazano da je silibin u određenoj koncentraciji u stanju da inhibira sintezu leukotriena B4 (leukotriena B4/LTB4) u izolovanim Kupferovim ćelijama (mikrofagi u jetri) pacova. Silimarin, silibin, silidijanin i silikristin inhibiraju aktivnost lipoksigenaze i prostaglandin sintaze in vitro. In vitro studije na humanim polimorfonuklearnim leukocitima pokazale su da je jedan od mehanizama za sprovođenje antiinflamatornog dejstva silibina supresija formiranja vodonik-peroksida.

Prema podacima sažetim u preglednim radovima S. Lupera (1998) i S.C. Pradhan, C. Girish (2006), silimarin ima izražen antiinflamatorni efekat u tkivu jetre, koji se ostvaruje kroz različite mehanizme, uključujući: stabilizaciju mastocita (mastocita), inhibiciju migracije neutrofilnih granulocita, inhibiciju Kupferovih ćelija, izraženu supresiju formiranja leukotriena (naročito leukotriena B4) i prostaglandina. Izražen inhibitorni efekat na put 5-lipoksigenaze za stvaranje leukotriena se smatra jednim od glavnih farmakoloških svojstava silimarina (Pradhan S.C., Girish C., 2006. ).

Brojni imunomodulatorni efekti silimarina su takođe demonstrirani u kliničkim ispitivanjima kod pacijenata sa hroničnim alkoholnim oboljenjem jetre (uključujući cirozu) i pratećim imunološkim poremećajima. (Láng I. et al., 1988; Deák G. et al., 1990).

Cupers Classic

Sastav: seme sikavice, komorač, artičoka i maslačak.

Cupers Classic je životno neophodan za zaštitu, čišćenje i regeneraciju ćelija jetre. Poboljšava funkciju jetre, smanjuje opterećenja na taj organ, stimuliše lučenje i otok žuči, smanjuje njenu gustinu i sprečava formiranje kamenja. Ovaj dodatak ishrani čuva zdravlje jetre i obnavlja njene radne funkcije. Potpomaže i podržava detoksikativnu funkciju jetre, aktivno izbacuje toksine.

Ostavite komentar

Sadržaj kopre0
Korpa je prazna!
Nastavi kupovinu
0
Scroll to Top